01

Маленькие женщины. Глава 9

Упрощённая версия известной книги.

Küçük kadınlar. 9 bölüm.


Önemli bir olay olamadan, kış mevsimi de böyle ağır ağır geçti, gitti.

Baharın gelişiyle birlikte dört kız kardeşin ayatlarında da önemli gelişmeler yaşandı.

Artık bahçeye istedikleri zaman çıkıyor, dilediklerini yapıyorlardı. Ayrıca kır gezintileri de vardı. Bazen de kayıkla nehirde dolaşıyorlardı. Yağışlı günlerdeyse evde eğlenceli vakit geçirebilecek uğraşılar buluyorlardı.

Bu eğlenceli anlardan biri de çatı katında yapılan gizli toplantılardı.

O devirde Amerika'da gizli toplantılar ve kulüpler modaydı. Oyunlarında büyükleri taklit eden çocuklar, "gizli kulüp" oyununu oynuyorlardı.

Dört kız kardeş de bir sene önce, gizli kulüplerini kurmuş ve adını da, Chales Dickens'ın çok sevdikleri bir karakterine gönderme yaparak Pickwick Kulübü koymuşlardı. Çatı katındaki odayı temizleyip, oturucak hâle getirmişlerdi. Eski bi masa ve dört sandalyeyle birlikteçatı katındaki oda, bu gizli kulübün toplantı salonu olmuştu. Toplantılarını hep yağmurlu günlere denk getiriyorlardı.

Bu gizli oluşumun tabii ki bir de üniforması vardı. Bu da, sağ omuzdan geşerek sırtı çaprazlama saran büyük kırmızı bi kuşakla, saça bağlanan geniş kımızı bir kurdeleden oluşuyordu. Kulüp üyeleri arasında bir örev paylaşımı da yapılmıştı. Meg hepsinden yaşça büyük olduğu için başkanlık işi onundu. Daha ciddi ve otorite bir görüntü takmaı alışkanlık edinmişti. İçlerinde edebiyatla en çok uğrşan Jo olduğu için de yazı işleri müdürlüğü ona verilmişti.Beth ve Amy ise sadece üyeydi.

Kulübün çıkardığı bir gazete vardı. Şiirler, hikâyelr ve evden güncel haberler de bu gazetede yer alırdı.

Bir akşamüstü Jo sesine çok ciddi çok ciddi bir hava vermeye çalışarak:

- Sayin başkan ve değerli üyeler! diye söze başladı. Bu oturmda yeni bir üyenin derneğe kabulünü teklif ediyorum! Varlığıyla oluşumumuza yeni bir değer katacağına eminim. Yayınladığımız gazeteye de önemli katkıları olacaktır. By Laurie Laurence'ın üyeliğe kabulünü öneriyorum!

Başkan Meg aynı ciddiyetle devam ederek:

- Teklifinizi değerlendirdim ve oylamaya sunuyorum, dedi.

Jo ve Beth "evet" oyu verdiler. Meg ve Amy ise itiraz ettiler.

Meg:

- Derneğimiz kız üyelerden oluşmaktadır, diye açıkladı itirazını. Bir erkeğin katılması birliğimizi bozabilir. Bu yüzden gazetemizin de zarar görebileceğine inanıyorum.

Jo ayağa kalkıp söz istedi.

- Bay Laurie, hassasiyeti yüksek ve sanatçı ruhu olan bir genç adamdır, dedi. Onun gazetedeki vazılarımda da olumlu bir etki yapacağına inanıyorum.

Bu sözlerden sonra oy verme işleme tekrarlandı. Bu sefer üyelein hepsi olumlu yönde oy kullandı.

Teklifin kabululünden sonra Jo, yağa kalktı ve bir dolabın kapağını açtı. Kapak açıldığında diğerleri bu geniş dolapta, bir çuvalın üstünde oturmkta olan Laurie Laurence'ı gördüler. Gizli konuşmaların Laurie Ltarafından duyulmuş olması, başkan e üyeleri sinirlendirmişti. Hepsi Jo'ya kızıp bağırdı. Ama tam bu sırada gizlendiği dolaptan çıkan Laurie, oluşumun bireyleri önünde son derece zarif bir şekilde eğilerek:

- Sayın başkan ve üyeler! diye başladı konuşmasına. Öncelikle beni aranıza kabul ederek gösterdiğiniz alçak gönüllülükten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Bu onua beni layık görmenizden duyduğum mutluluk, tarif edilemez. Derneğimize yakışan bir üyr olabilmek içi her şeyimi ortaya koymaktan çekinmeyeceğimi bilmenizi isterim. Yeni bir üye olarak birtakım önerilerim var. Bunların en önemlişi kurmuş olduğum postanedir. Evlerimizin sınırını oluşturan çite bir kuş evi yerleştirip, çatısının yerine bir kapak yaptım. Böylece içine her şeyi koyabiliriz, paketler ve mektuplar gibi...

Sonrakgünlerde dernek üyeleri, Laurie'nin aralarına katılmasından hiç pişmanlık duymadılar. Genç adam, derneğin faaliyetlerine bir hareketlilik katmıştı. Gazetenin havasını da olumlu anlamda değiştirdiği çok açıktı. Samimi yazı diliyle bazen ciddi konulara değiniyor, bazen de klasik eleştiriler yapıyoru. Jo için bu yazılar çok değerliydi.

Kurdukları postane de tıkır tıkır işliyordu. Bu oyun, çocukların çok hoşuna gitmişti. Birbirlerine mektup ve paketler gönderip çik eğleniyorlardı. Bay Laurence da bu oyunu sevmişti. O da zaman zaman kuş evine mektup, telgraf ve çeşitli paketler koyup mutlu oluyordu.


02

Минута Отдыха

Обучение должно быть легким и приятным, чему в наилучшей степени способствует современная турецкая музыка.

Gökçe Kırgız Taner - Eylül

Aşk affetmiyor değil hiç oralı
Çok oldu bizi hayra yoralı neden kalp arızalı azar azar siniyor içime anılar kime zarar veriyor acı dolu korkular.

Bir yanım eksik bende mi sorun var
İnan hiç bilmiyorum
Ama bildiğim tek bir şey var
Sevilince çok güzel oluyorum.

Ne mağlubu var bu yolun ne galibi
Dökülüyor ara sıra bir eylül mevsimi
Üşütüyor ateşten olsan bile
Görmedi deli divane halimi.

03

Словарный Запас

Некоторый набор слов для расширения турецкого лексикона.

упоминание - anma
упор - vurgu
упорный - kalıcı
упорство - sabır
упорядочить - düzene sokmak
употреблять - kullanmak
управа - konsey
управление - kontrol
управленец - müdür
управляемый - yönetilen
управлять - idare etmek
управляющий - müdür
упражнение - egzersiz
упражняться - egzersiz yapmak
ReadyMaker - школа турецкого языка

Уроки с упражнениями для базового уровня подготовки.

Теоретические знания в сочетании с практической тренировкой для закрепления знаний.

Экзамен и электронный сертификат, подтверждающий успешное окончание курса.

ReadyMaker - ключ к ТурцииВнимание! Онлайн практикум по турецкому языку

CTTL (Complex Test Turkish Language) - комплексный онлайн тест и набор практических материалов по турецкому языку. Материалы доступны в режиме обучения (можно увидеть ответы) и в режиме экзамена (ведется оценка).

Материалы практикума разбиты на популярные темы разговоров, охватывающие различные аспекты повседневной жизни, и сгруппированы по принципу "от простого к сложному", позволяющему заниматься людям разного уровня подготовки: от начального до свободного.

Доступны тестирование и сертификация как по отдельным темам практикума, так и для полной проверки знаний турецкого языка.

CTTLpracticum - онлайн практикум по турецкому языку

 

 

Поделитьcя в соц. сетях: