01

Урок 36. Исходный падеж

Аффиксы исходного падежа

Исходный падеж выражает начальную точку движения или перемещения.

Аффиксы исходного падежа представлены в таблице.

Последняя гласная слова
Аффиксы исходного падежа
Слово заканчивается на гласную или звонкую согласную Слово заканчивается на глухую согласную
a - ı - o - u -dan -tan
e - i - ö - ü -den -ten

Duvardan, çadırdan, arabadan, kapıdan, evden, vitrinden, dereden, kediden.

Вопросы исходного падежа Kimden? (От кого?) Neyden? (Отчего? Из-за чего? Почему?) Nereden? (Откуда?)

Sen bunu kimden aldın? Ben bunu Ali'den aldım. (Ты от кого это получил? Я получил это от Али.)
Sen neyden korkuyorsun? Ben köpekten korkuyorum. (Ты из-за чего боишься?Я боюсь из-за собаки.)
Sen nereden geliyorsun? Ben okuldan geliyorum. (Ты откуда пришёл? Я пришёл из школы.)

Если слово заканчивается глухой согласной f, s, t, k, ç, ş, h, p, то в аффиксе исходного падежа буква -d меняется на букву -t. То есть вместо аффиксов -den, -dan используются аффиксы -ten, -tan.

Аффиксы исходного падежа к аффиксам принадлежности третьего лица добавляются с использованием буквы -n.

Onun arabasından, yatak odasından, onların evlerinden.

Существительные в исходном падеже обозначают отправную точку действия, причину или состояние.

Исходный падеж может применяться для выражения превосходной и сравнительной степени.

Bu ip kıldan ince. (Эта нить тоньше волоса.)
Sınıfta ondan çalışkan yok. (В классе трудолюбивее него нет.)
Bu bıçak kılıçtan keskin. (Этот нож острее сабли.)

Исходный падеж может использоваться в сочетании с послелогами: beri, sonra, başka, dolayı, önce, hariç.

Sabahtan beri çalışıyor. (Он работает с самого утра.)
Yemekten sonra gideriz. (Давай пойдем после обеда)
Senden başka herkes verdi. (Все сдали кроме тебя.)
Acılı yemekten dolayı midem ağrıyor. (Из-за острой еды у меня болит желудок.)
Yemekten önce ellerini yıkamalısın. (Перед едой нужно мыть руки.)
Ondan hariç herkes verdi. (Кроме него, все отдали.)

Аффиксы принадлежности могут стоять только перед падежными аффиксами.

Benim evimden, senin sınıfından, onun arabasından, bizim ailemizden.

Личные местоимения в исходном падеже принимают следующие формы:

Benden - от меня,
Senden - от тебя,
Ondan - от него, от неё,
Bizden - от нас,
Sizden - от вас,
Onlardan - от них.

Глаголы, управляющие исходным падежом:

Çıkmak (выходить), gelmek (приезжать), korkmak (бояться), inmek (спускаться), hoşlanmak (нравиться), satın almak (покупать), almak (взять), nefret etmek (ненавидеть), bıkmak (надоесть), bezmek (опротиветь), usanmak (надоедать), kalkmak (вставать), bakmak (смотреть), istemek (просить), alış veriş yapmak (покупать), getirmek (приносить), sıkılmak (скучать), vazgeçmek (передумать), faydalanmak (пользоваться), şüphelenmek (сомневаться), haber(-i) olmak (быть осведомлённым), bahsetmek (вести речь), utanmak (стыдиться), kovmak (выгонять), atmak (выкидывать).

1. Saat beşte evden çıktım. (Çıkmak > Nereden)
2. Ben de iki saat önce işten geldim. (Gelmek > Nereden)
3. Sen köpekten korkuyor musun? (Korkmak > Kimden)
4. Ben senin babandan çok korkuyorum. (Korkmak > Neyden)
5. Saat üçte otobüsten indim. (İnmek > Nereden)
6. Ben bu çocuktan hoşlanmıyorum. (Boşlanmak > Kimden)
7. Sen Türk yemeklerinden hoşlanıyor musun? (Hoşlanmak > Neyden)
8. Ben pazardan değil, mağazadan aldım . (Satın almak > Nereden)
9. Ben pazardan bir gömlek aldım. (Satın almak > Nereden-Ne)
10. Erol o kalemi benden aldı. (Almak > Ne-Kimden)
ll. Ben bu kitabı kütüphaneden aldım. (Almak > Ne-Nereden)
12. Ben bu ayakkabıdan nefret ediyorum. (Nefret etmek > Neyden)
13. Ben bu adamdan nefret ediyorum. (Nefret etmek > Kimden)
14. Sultan artık arabasından bıkmış. (Bıkmak > Neyden)
15. Yahya artık bu kızdan bıkmış. (Bıkmak > Kimden)
16. Said de artık arabasından bezmiş. (Bezmek > Neyden)
17. Meryem artık çocuklardan bezmiş. (Bezmek > Kimden)
18. Bu çocuklardan usandım artık. (Usanmak > Kimden)
19. Bu işlerden usandım artık. (Usanmak > Neyden)
20. Birden yerinden kalktı. (Kalkmak > Nereden)
21. Çocuklar pencereden dışarıya bakıyorlar. (Bakmak > Nereden-Nereye)
22. Sabahleyin babamdan para istedim. (İstemek > Kimden-Ne)
23. Biz her zaman bu dükkandan alış veriş yapıyoruz. (Alış veriş yapmak > Nereden)
24. Abim bana Almanya'dan çok güzel bir oyuncak getirdi. (Getirmek > Nereden-Ne)
25. Ben de artık bu fılmden sıkıldım. (Sıkılmak > Neyden)
26. Ben senden vaz geçemem. (Vaz geçmek > Kimden)
27. İsmail bu fikrinden vazgeçmez. (Vazgeçmek > Neyden)
28. Biz bu çocuktan faydalanabiliriz. (Faydalanmak > Kimden)
29. Bu kitaptan faydalanabilirsiniz. (Faydalanmak > Neyden)
30. Biz de Taner'den şüpheleniyoruz. (Şüphelenmek > Kimden)
32. Fatma'dan haberin var mı? (Haber(-i) olmak > Kimden)
33. Dünkü kavgadan haberin var mı? (Haber(-i) olmak > Neyden)
34. Dün yine senden bahsettik. (Bahsetmek > Kimden)
35. Her zaman askerlik anılanndan bahsediyor. (Bahsetmek > Neyden)
36. Ferhat bu kızdan çok utanıyormuş. (Utanmak > Kimden)
37. Ben de onun bu sözlerinden utandım. (Utanmak > Neyden)
38. İki yıl önce babası onu evden kovmuş. (Kovmak > Kimi-Nereden)
39. Asım'ı da işten atmışlar. (Atmak > Kimi-Nereden)


02

Минута Отдыха

Обучение должно быть легким и приятным, чему в наилучшей степени способствует современная турецкая музыка.

Emrah Karaduman ft. Murat Dalkılıç - Kırk Yılda Bir Gibisin

Bu saatten sonra fark etmez
Doğrusu yordamıyla çözeriz biz artık
Geçmişindeki hikâye beni üzmez
Nasılsa yenisini yazıyoruz artık

Gözümün önünde binbir gece masalları
İnandığım aşk var ki devirmez mi dağları
Sen yaz yeter ki akılda kalanları
Tamamlarız eksiğini gediğini ayrı ayrı

Ve her şeye tepki diye dünyaya gelmişsin
Nasıl zarafet Allah'ım, çok güzelsin
Biraz kusur be bari, olan var olmayan var
Ayarı yok harbi, kırk yılda bir gibisin

03

Словарный Запас

Некоторый набор слов для расширения турецкого лексикона.

бунт - isyan
бунтарь - asi
бунчук - at kuyruğu
бур - matkap
буравить - burgu
буран - fırtınası
бурдюк - şarap tulumu
бурлить - kaynaşmak
бурун - kırıcı
бурундук - çizgili sincap
бурчание - homurdanan
бурый - kahverengi
бурьян - yabani ot
буря - fırtına
ReadyMaker - школа турецкого языка

Уроки с упражнениями для базового уровня подготовки.

Теоретические знания в сочетании с практической тренировкой для закрепления знаний.

Экзамен и электронный сертификат, подтверждающий успешное окончание курса.

ReadyMaker - ключ к ТурцииВнимание! Онлайн практикум по турецкому языку

CTTL (Complex Test Turkish Language) - комплексный онлайн тест и набор практических материалов по турецкому языку. Материалы доступны в режиме обучения (можно увидеть ответы) и в режиме экзамена (ведется оценка).

Материалы практикума разбиты на популярные темы разговоров, охватывающие различные аспекты повседневной жизни, и сгруппированы по принципу "от простого к сложному", позволяющему заниматься людям разного уровня подготовки: от начального до свободного.

Доступны тестирование и сертификация как по отдельным темам практикума, так и для полной проверки знаний турецкого языка.

CTTLpracticum - онлайн практикум по турецкому языку

 

 

Поделитьcя в соц. сетях: