01

Урок 175. Причастия на -acak

Формирование и значение

Схема: корень или основа глагола + -acak + аффикс принадлежности имя существительное.

İlker'in getireceği kitaplar eskiymiş. (Оказывается, что книги, которые принесёт Илькер, старые.)

Если последняя буква основы гласная a - ı - o - u -> -acak;
Если последняя буква основы гласная e - i - ö - ü -> -ecek.

Правило: acak + ı > acağ + i (озвончение) > acağı.

После основ, заканчивающихся на гласную, перед аффиксом -acak/-ecek вставляется буква y.

Okumak > oku + y + acak > okuyacak (adam)
Harcamak > harca + y + acak > harcayacak (para)

Спряжение:

Benim yap + acağ + ım + maket
Senin yap + acağ + ın + maket
Onun yap + acağ + i + maket
Bizim yap + acağ + ımız + maket
Sizin yap + acağ + mız + maket
Onların yap + acak + ları + maket

Конструкции с формами на -acak являются пассивными причастиями будущего времени. На русский язык такие причастные обороты переводятся определительными придаточными предложениями со словом "который". Подлежащим этого придаточного предложения является обычно слово, следующее за причастием на -acak.

İnşa edeceğimiz stat beş katlı olacak. (Стадион, который мы построим, будет пятиэтажным.)
Aykut'un gideceği şehir, çok uzak değilmiş. (Город, в который поедет Айкут, расположен не очень далеко.)
Senin çok beğeneceğin bir kaset aldım. (Я купил кассету, которую тебе очень понравится.)
Yarın işleyeceğimiz konu çok önemli. (Очень важно, чтобы мы работали завтра.)
Şimdi seyredeceğiniz film 1965'te çekilmiş. (Фильм, который вы сейчас увидите, был снят в 1965 году.)

Отрицание образуется прибавлением отрицательного аффикса -ma, -me к корню или основе глагола ( + ma + y + acak).

Selim'in çözemeyeceği problem yoktur. (Нет такой проблемы, которую Селим не мог бы решить.)
Oralar, bizim hiçbir zaman göremeyeceğimiz yerler. (Есть места, которые мы никогда не увидим.)

Причастия этого типа имеют временное значение, они обозначают действия, которые произойдут в будущем.

Senin çok beğeneceğin bir kaset aldım. (Я купил кассету, которую тебе очень понравится.)
(Nasıl bir kaset aldım? > Senin beğeneceğin bir kaset aldım. Beğenme işi ne zaman gerçekleşecek? > Gelecekte. > будущее время)

После причастий на -acak могут использоваться все падежные аффиксы.

1. Ben sizin yazın gideceğiniz yeri daha önce gördüm.
2. Sonra kolay bulacağın bir yere koy.
3. Senin gideceğin yerde üniversite var mı?
4. Rüstem'in okuyacağı okuldan bahsediyoruz.
5. Seni evleneceğim kızla tanıştırmak istiyorum.
6. Alacağınız malın kaliteli olmasına dikkat edin.

Если из контекста или ситуации понятно, о ком или о чём идёт речь, то существительное, от которого зависит причастие, может опускаться. При этом все словоизменительные аффиксы, которые были при этом существительном, переходят к причастию.

Sen okuyacaklarını ayrı koy. (okuyacağın kitapları)
Yanına alacaklanna adını yazmaya gerek yok. (yanına alacağın paket)
Bizim alacağımızda bir sürü özellikler var. (alacağımız üründe)
Alacağından biraz bahsetsene. (alacağın maldan)
Sizin alacağınızla ilgili bir bilgi var mı? (alacağınız malla)
Senin getirceğinin markası neydi? (getireceğin ürünün markası)

Причастия этого тип также могут превращаться в существительные.

Yakacak: ısı elde etmek için yakılan madde, yakıt (топливо)
Geçen yıl yakacak fiyatları çok uygundu.
Giyecek: giymekte kullanılan her şey, giysi (одежда)
Kendime yeni giyecekler alacağım .
İçecek: içilmeye elverişli olan, içilebilir her şey (напиток)
çay, sıcak bir içeçektir.
Gelecek: daha gelmemiş zaman, istikbal (будущее время)
Sen biraz da geleceğini düşünmelisin.


02

Минута Отдыха

Обучение должно быть легким и приятным, чему в наилучшей степени способствует современная турецкая музыка.

Emir - Makina

Kıvrılırdın kedi gibi sokulup öperdin beni
Konu komşu dinlemezdin afiyetle yerdin beni
Sıkıldım ben çok sevince boğdun masum sevginle
Büyük aşklar bitmez bebek niye bitti çok sevdinse

Al birini yanına yürü kendi yoluna
Herkeste bir kalp var ya seninkisi makina
Unutursun tadımı adım aklında bir ses
Gideceksen çabuk git
Acımasın kısa kes, kısa kes
Uzamasın kısa kes, kısa kes… Kısa kes kısa kes

Hızlı gittim hızlı dedin yavaşladım sabretmedin
Ben elimi verdiğimde sen kolumu da çekerdin
Sıkıldın ben çok sevince boğuldun masum sevgimle
Efsaneler ölmez bebek bu laf büyük geldi bize

Al birini yanına yürü kendi yoluna
Herkeste bir kalp var ya seninkisi makina
Unutursun tadımı adım aklında bir ses
Gideceksen çabuk git acımasın kısa kes kısa kes
Uzamasın kısa kes kısa kes… Kısa kes kısa kes
Kısa kes kısa kes uzamasın kısa kes kısa kes… Kısa kes

Al birini yanına yürü kendi yoluna
Herkeste bir kalp var ya seninkisi makina
Unutursun tadımı adım aklında bir ses
Gideceksen git acımasın kısa kes kısa kes
Uzamasın kısa kes kısa kes… Kısa kes

03

Словарный Запас

Некоторый набор слов для расширения турецкого лексикона.

изрядно - önemli ölçüde
изуверство - fanatizm
изумление - şaşkınlık
изумруд - zümrüt
изучать - öğrenmek
изъявление - ifadesi
изъян - kusur
изъятие - çekme
изыск - arıtma
изюбр - alageyik
изюм - kuru üzüm
изящество - zarafet
изящный - zarif
икание - hıçkırmak
ReadyMaker - школа турецкого языка

Уроки с упражнениями для базового уровня подготовки.

Теоретические знания в сочетании с практической тренировкой для закрепления знаний.

Экзамен и электронный сертификат, подтверждающий успешное окончание курса.

ReadyMaker - ключ к ТурцииВнимание! Онлайн практикум по турецкому языку

CTTL (Complex Test Turkish Language) - комплексный онлайн тест и набор практических материалов по турецкому языку. Материалы доступны в режиме обучения (можно увидеть ответы) и в режиме экзамена (ведется оценка).

Материалы практикума разбиты на популярные темы разговоров, охватывающие различные аспекты повседневной жизни, и сгруппированы по принципу "от простого к сложному", позволяющему заниматься людям разного уровня подготовки: от начального до свободного.

Доступны тестирование и сертификация как по отдельным темам практикума, так и для полной проверки знаний турецкого языка.

CTTLpracticum - онлайн практикум по турецкому языку

 

 

Поделитьcя в соц. сетях: