01

Урок 171. Неопределённые придаточные предложения вида -ıp ... -madığını, -ıp ... -madığından, -ış

Схемы формирования

1. -ıp ... -madığını.

Схема: коень или основа глагола + ip глагол + ma + dık + аффикс принадлежности + аффикс винительного падежа.

Onun gelip gelmediğini bilmiyorum. (Я не зню, пришёл ли он.)

Если последняя буква основы гласная a - ı > -ıp.
Если последняя буква основы гласная e - i > -ip.
Если последняя буква основы гласная o - u > -up.
Если последняя буква основы гласная ö - ü > -üp.

Спряжение:

Benim + yap + ıp + yap + ma + dığ + ım + ı
Senin + yap + ıp + yap + ma + dığ + m + ı
Onun + yap + ıp + yap + ma + dığ + ı + n + ı
Bizim + yap + ıp + yap + ma + dığ + ımız + ı
Sizin + yap + ıp + yap + ma + dığ + mız + ı
Onların + yap + ıp + yap + ma + dık + ları + n + ı

Эта конструкция используется для выражения сразу двух вопросов что было сделано? Или не сделано? Используется для усиления смысла предложения.

Feridun'un gelip gelmediğini sordu. (Он спросил, пришёл ли Феридун.)
İlhami'nin alıp almadığını bilmiyorum. (Я не знаю, взяла ли Ильхами или нет.)
Onların bunu yapıp yapmadıklarını öğrenmek istiyordu. (Он хотел знать, сделали ли они это.)
O anda yanımda param olup olmadığını hatırlamıyorum. (Я не помню, чтобы у меня были параметры.)

В этой конструкции может использоваться не только винительный, но и все остальные падежи.

-ıp ... -madığına.

Önce o günün tatilolup olmadığına bakalım . (Сначала посмотрим, будет ли это день выходным.)
Onun suçlu olup olmadığına mahkeme karar verecek. (Суд решит, виноват он или нет.)

-ıp ... -madığından.

İlker'in gelip gelmediğinden haberim yok. (Я не знаю, пришёл ли Илькер.)
İrfan'ın parayı çalıp çalmadığından emin olmalıyız. (Мы должны убедиться, что Ирфан не украл деньги.)

У этой формы не существует отрицания.

2. -ıp ... -mayacağını.

Схема: корень или основа глагола + ip глагол + ma + acak + аффикс принадлежности + аффикс винительного падежа.

Onun gelip gelmeyeceğini bilmiyorum. (Я не знаю, придёт ли она.)

Если последняя буква основы гласная a - ı > -ıp.
Если последняя буква основы гласная e - i > -ip.
Если последняя буква основы гласная o - u > -up.
Если последняя буква основы гласная ö - ü > -üp.

Если последняя буква основы гласная a - ı - o - u > -mayacağını.
Если последняя буква основы гласная e - i - ö - ü > -meyeceğini.

Спряжение:

Benim + yap + ıp + yap + ma + y + acağ + ım + ı
Senin + yap + ıp + yap + ma + y + acağ + m + ı
Onun + yap + ıp + yap + ma + y + acağ + ı + n + ı
Bizim + yap + ıp + yap + ma + y + acağ + ımız + ı
Sizin + yap + ıp + yap + ma + y + acağ + mız + ı
Onların + yap + ıp + yap + ma + y + acağ + ları + n + ı

В таких предложениях совмещаются вопросы будет ли что-то сделано? Или не будет? Используется для усиления смысла предложения.

Seni götürmeyi kabul edip etmeyeceğini bilmiyorum. (Я не знаю, согласится ли он пивести тебя.)
Babana yanın oraya uğrayıp uğramayacağını sorsana. (Спроси-ка отца, зайдёт он завтра туда или нет.)
Yanın İlkay'ın orada olup olmayacağını öğrenmemiz lazım. (Нам нужно выяснить, будет ли там Илкай или нет.)
Ben adamın görünüşünden bu işe uyup uymayacağını anlarım. (Я понимаю, что этот человек не будет вписываться в его внешность.)
Ben İzzet'in Cumartesi günkü maça gelip gelmeyeceğini öğrenebilirim. (Я вижу, будет ли Иззет приходить в игру в субботу.)

В этой конструкции может использоваться не только винительный, но и все остальные падежи.

-ıp ... -mayacağına.

Biz onun bir daha böyle bir şey yapıp yapmayacağına söz veremeyiz. (Мы не можем пообещать, что он больше так не сделает.)
Bu yanşmaya katılıp katılmayacağına kendisi karar verecek. (Он будет решать, участвовать или нет в этом конфликте.)

-ıp ... -mayacağından.

Onun bizimle gelip gelmeyeceğinden haberim yok. (Я не знаю, пойдёт ли он с нами ли нет.)
Hiç kimse İsmet'in bu işi başarıp başaramayacağında emin değil. (Никто не уверен, преуспеет ли Исмет в этом деле.)

У этой формы не существует отрицания.

3. -ış.

Аффикс -ış может быть прибавлен ко всем без исключения глагольным коням и основам. Обычно слова с этим аффиксом приобретают значения манеры, образа действия, как что-то происходит.

Схема: корень или основа глагола + -ış.

Giriş yan taraftan. (Вход сбоку.)

Если последняя буква основы гласная a - ı > -ış.
Если последняя буква основы гласная e - i > -iş.
Если последняя буква основы гласная o - u > -uş.
Если последняя буква основы гласная ö - ü > -üş.

Эта глагольная форма не изменяется по лицам и числам.

Ben senin okuyuşunu beğenmiyorum . (Мне не нравится, как ты читаешь.)
Bu ne biçim yürüyüş? (Что это за походка?)
Adamın anlatışında bir incelik vardı. (В повествовании мужчины была тонкость.)
Sebze fiyatlannda düşüş başlamış. (Цены на овощи начали снижаться.)

В отличие от аффикса -ma, -me аффикс -ış чще обозначает слова, обозначающие нечто постоянное.

Televizyon, yinninci yüzyılda yapılan en önemli buluşlardan biridir. (buluş: открытие)
Sporcunun yaptığı atış herkesi hayrette bırakmıştı. (atış : бросок)
Sinemanın bütün girişleri kapalıydı. (giriş: вход)
Her çıkışta polis kontrolünden geçiyorsun. (çıkış : выход)
Adamın bakışları beni rahatsız etmişti . (bakış : взгляд)
Dilek gösterişe bayılır. (gösteriş: показ, демонстрация)
Araba biraz gittikten sonra ters bir dönüş yaptı. (dönüş: поворот)
Köprüden geçiş paralıymış. (geçiş : проезд, проход)
En son yapılan çekilişten araba kazandı. (çekiliş : розыгрыш)
Ceketin dikişleri sökülmüştü. (dikiş : шов)

02

Минута Отдыха

Обучение должно быть легким и приятным, чему в наилучшей степени способствует современная турецкая музыка.

Hilal Cebeci - İpe İpe

Benden iyi gizlemişsin,
Karaktersiz olduğunu söz demedin mi evleneceğiz,
Güzel günler düşleyeceğiz

Sen var ya sen yalandan daha yalansın yalansın
Kapıma bir gün ipe ipe geleceksin
Söküklerini dike dike gideceksin.

İhanetinin bedelini sende bir gün ödeyeceksin,
Kapıma bir gün ipe ipe geleceksin
Söküklerini dike dike gideceksin.

İpe ipe ipe git
İpe ipe ipe git gideceksin
Ipe ipe ipe git
Ipe ipe ipe git
Ipe ipe ipe git gideceksin

Benden iyi gizlemişsin,
Karaktersiz olduğunu söz demedin mi evleneceğiz,
Güzel günler düşleyeceğiz

Sen var ya sen yalandan daha yalansın yalansın
Kapıma bir gün ipe ipe geleceksin
Söküklerini dike dike gideceksin.

İhanetinin bedelini sende bir gün ödeyeceksin,
Şu kapıma bir gün ipe ipe geleceksin
Söküklerini dike dike gideceksin.

Sen var ya sen yalandan daha yalansın yalansın
Kapıma bir gün ipe ipe geleceksin
Söküklerini dike dike gideceksin.

İhanetinin bedelini sende bir gün ödeyeceksin,
Kapıma bir gün ipe ipe geleceksin
Söküklerini dike dike gideceksin.

03

Словарный Запас

Некоторый набор слов для расширения турецкого лексикона.

изворачиваться - atlatmak
извратить - dönemeç
изгиб - viraj
изгнание - kovma
изгнанник - serseri
изгой - kanun kaçağı
изголовье - kafa
изгородь - çit
издавать - yayınlamak
издавна - uzun zamandır
издалека - uzaktan
издание - baskı
издевательство - alay
изделие - makale
Внимание! Онлайн практикум по турецкому языку

CTTL (Complex Test Turkish Language) - комплексный онлайн тест и набор практических материалов по турецкому языку. Материалы доступны в режиме обучения (можно увидеть ответы) и в режиме экзамена (ведется оценка).

Материалы практикума разбиты на популярные темы разговоров, охватывающие различные аспекты повседневной жизни, и сгруппированы по принципу "от простого к сложному", позволяющему заниматься людям разного уровня подготовки: от начального до свободного.

Доступны тестирование и сертификация как по отдельным темам практикума, так и для полной проверки знаний турецкого языка.

CTTLpracticum - онлайн практикум по турецкому языку

 

 

Поделитьcя в соц. сетях: