01

Урок 26. Простые и производные имена

Аффиксы для простых и производных имён

Простые имена - имена существительные, не имеющие никаких словообразовательных аффиксов.

Kuş, taş, araba, okul, ev.

Они могут склоняться путём добавления словоизменительных аффиксов.

Yapraklar, kağıtta, kuşu, çiçeğe, dağdan, arabayla, evin.

Простые имена невозможно поделить на более мелкие осмысленные части слова.

Производные имена - имена существительные, образованные добавлением специальных словообразовательных аффиксов к именным или глагольным корням и основам.

Примеры именных аффиксов, добавляемых к именам:

-lık : taşlık, gözlük, gecelik;
-cı: avcı, gözcü, balıkçı;
-lı: tuzlu, tatlı, sulu;
-sız: evsiz, işsiz, çorapsız;
-ca: kardeşçe, Almanca, Türkçe;
-daş: arkadaş, vatandaş, meslektaş;
-nci: birinci, üçüncü, beşinci;
-tl: gürültü, şırıltı, patırtı.

Примеры именных аффиксов, добавляемых к глаголам:

-ma: yazma, okuma, durma;
-ış: alış, veriş, yürüyüş;
-ım: alım, verim, giyim;
-ık: açık, yanık, delik;
-ak: dönek, kaçak, durak;
-gı: saygı, sargı, çalgı, içki, tutku, atkı;
-gın: dalgın, azgın, baygın;
-ıcı: alıcı, satıcı, geçici, yüzücü, kurucu, öğren(i)ci;
-ç: kıskanç, iğrenç, kazanç, sevinç, usanç;
-ı : yazı, koşu, sayı;
-mak: gelmek, okumak, yazmak;
-ar: okur, yazar, keser;
-acak: yakacak, giyecek, yiyecek;
-miş : geçmiş, dolmuş, yemiş.

02

Минута Отдыха

Обучение должно быть легким и приятным, чему в наилучшей степени способствует современная турецкая музыка.

Erdem Kinay ft. Aynur Aydin - Işporta

Düşemem inan kalpte yalana
Gerçeği aşkı masal sanana
Severim seni ben yana yana
Dönüyor dünya aşk arayana

Çakma aşk burada yok töresi
İşporta kalbin kul kölesi
Çakma aşk burada yok töresi
İşporta kalbin kul kölesi

Arayana soranına burada en orijinal var
Yalanına kananına burada hem de marjinal var

Bulamazdık yöresini kalbe tezgah açıyor olsak
Yaşamazdık süresini duygulardan kaçıyorsak

Düşemem inan kalpte yalana
Gerçeği aşkı masal sanana
Severim seni ben yana yana
Dönüyor dünya aşk arayana

Düşemem inan kalpte yalana
Gerçeği aşkı masal sanana
Severim seni ben yana yana
Dönüyor dünya aşk arayana

Çakma aşk burda yok töresi
İşporta kalbin kul kölesi
Çakma aşk burda yok töresi
İşporta kalbin kul kölesi

Bulamazdık yöresini kalbe tezgah açıyor olsak
Yaşamazdık süresini duygulardan kaçıyorsak

Düşemem inan kalpte yalana
Gerçeği aşkı masal sanana
Severim seni ben yana yana
Dönüyor dünya aşk arayana

Düşemem inan kalpte yalana
Gerçeği aşkı masal sanana
Severim seni ben yana yana
Dönüyor dünya aşk arayana

Çakma aşk burda yok töresi
İşporta kalbin kul kölesi
Çakma aşk burda yok töresi
İşporta kalbin kul kölesi

03

Словарный Запас

Некоторый набор слов для расширения турецкого лексикона.

блондин - sarışın
блоха - pire
блуд - zina
блудница - fahişe
блудный - savurgan
блюдо - tabak
блюститель - vasi
бляха - rozet
бобр - kunduz
бобыль - bekâr
богатей - zengin
богатырь - kahraman
богиня - tanrıça
богомол - dua mantis
Внимание! Онлайн практикум по турецкому языку

CTTL (Complex Test Turkish Language) - комплексный онлайн тест и набор практических материалов по турецкому языку. Материалы доступны в режиме обучения (можно увидеть ответы) и в режиме экзамена (ведется оценка).

Материалы практикума разбиты на популярные темы разговоров, охватывающие различные аспекты повседневной жизни, и сгруппированы по принципу "от простого к сложному", позволяющему заниматься людям разного уровня подготовки: от начального до свободного.

Доступны тестирование и сертификация как по отдельным темам практикума, так и для полной проверки знаний турецкого языка.

CTTLpracticum - онлайн практикум по турецкому языку

 

 

Поделитьcя в соц. сетях: