01

Урок 332. Именные аффиксы, прибавляемые к глаголам. Аффиксы -ı, -i, -u, -ü

Значение и примеры

Аффиксы -ı, -i, -u, -ü.

Эти аффиксы переводят глаголы в имена существительные.

Если последняя буква основы согласная: a - ı > -ı, e - i > -i, o - u > -u, Ö - ü > -ü.

Saymak > say + ı > sayı

Saymak (считать) > sayı (число)
Yazmak (писать) > yazı (статья)
Kazmak (копать) > kazı (раскопки)
Korkmak (бояться) > korku (страх)

Doğmak > doğu
Koşmak > koşu
Vennek > veri
Öıtmek > örtü
Çarpmak > çarpı
Sıkmak > sıkı
Batmak > batı
Bölmek > bölü
Taıtmak > tartı
Çekmek > çeki
Aşırmak > aşırı
Çatmak > çatı
Durmak > duru
Ölmek > ölü
Sormak > soru
Başarmak > başan
Dolmak > dolu
Yapmak > yapı
Gezmek > gezi
Artmak > artı
Sürmek > sürü
Ayırmak > ayrı
Gömülmek > gömülü
Yatmak > yatı
Şaşmak > şaşı
Dikilmek > dikili
Yakmak > yakı
Ekilmek > ekili
Ölçmek > ölçü
Serilmek > serili
Abartmak > abartı
Anmak > anı
Becermek > beceri
Çevirmek > çeviri
Duyurmak > duyuru
Göstermek > gösteri
Saldırmak > saldm
Kokmak > koku
Bükülmek > bükülü
Dizmek > dizi
Asılmak > asılı
Takılmak > takılı
Dolmak > dolu
Açmak> açı
Başvurmak > başvuru
Bildirmek > bildiri
Duymak > duyu
Eleştirmek > eleştiri
Önermek > öneri
Takmak > takı

02

Минута Отдыха

Обучение должно быть легким и приятным, чему в наилучшей степени способствует современная турецкая музыка.

Ebru Polat - Hazmedemeyenlere Soda

Gidenlere söyleyin gelenler fena
Akıbetim yanına yat sokaklarda
Kaybetmek ağır geliyor değil mi insana
Hesaplar benden hazmedemeyenlere soda

Ben sana olmuşken itaatkâr bir köle
İpini kendin çektin hem de güle güle
Uğraşmam dünümle dünümdekilerle
Ben yarına bakıyorum yanımdakilerle

Uçurdu haberini kuşlar
Demişsin ki öldü vah vah zağar
Adımı büyük harflerle yazsınlar
Efsane geri döndü hah hay

Hah hay hah hay
Ben kazanmamışsam
Oyun bitmedi demektir

Gidenlere söyleyin dönüşler iptal
Ederinden fazla değer soytarıya yaptı Kral
Kaybetmek ağır geliyor tüm insana
Hesaplar benden hazmedemeyenlere soda

03

Словарный Запас

Некоторый набор слов для расширения турецкого лексикона.

обнаружить - keşfetmek
обнимать - sarılmak
обнищание - fakirleşme
обновить - güncelleştirme
обобрать - soymak
обобщать - genellemek
обогащение - zenginleştirme
обогнать - dövmek
обогрев - ısıtma
обод - jant
ободрать - koparmak
ободраться - soyulmak
ободрение - teşvik
ободрить - neşelendirmek
Турецкие глаголы с картинками и ассоциациями

FiilTekrar - изучение турецких глаголов с помощью зрительных образов.

Изучение глаголов по списку - крайне утомительное занятие, кроме того, в нужный момент вспомнить такие глаголы трудно. Нужно потратить массу времени и столкнуться с целым рядом соответствующих ситуаций, чтобы сформировать, наконец, понимание, когда тот или иной глагол уместен.

Данный проект призван добавить скучным глаголам из списка элемент яркости, некий образ, позволяющий однозначно идентифицировать понятие, которое мы пытаемся запомнить.

CTTLpracticum - онлайн практикум по турецкому языкуВнимание! Онлайн практикум по турецкому языку

CTTL (Complex Test Turkish Language) - комплексный онлайн тест и набор практических материалов по турецкому языку. Материалы доступны в режиме обучения (можно увидеть ответы) и в режиме экзамена (ведется оценка).

Материалы практикума разбиты на популярные темы разговоров, охватывающие различные аспекты повседневной жизни, и сгруппированы по принципу "от простого к сложному", позволяющему заниматься людям разного уровня подготовки: от начального до свободного.

Доступны тестирование и сертификация как по отдельным темам практикума, так и для полной проверки знаний турецкого языка.

CTTLpracticum - онлайн практикум по турецкому языку

 

 

Поделитьcя в соц. сетях: