01

Урок 156. Смещение значений или времён

Времена, замещающие другие времена.

Некоторые аффиксы некоторых времён могут помимо основного значения иметь и дополнительное. Это можно понять только из контекста.

1. Настоящее продолженное время.

Это время (обозначающее действия или события, происходящее в момент речи) может использоваться вместо:

а) Настоящего-будущего времени.

Bu çocuk her gün aynı şeyi yiyor. (yer)
Her gün bu yoldan geçiyor. (geçer)
Sabahlan saat yedide kalkıyorum. (kalkarım)

б) Будущего-категорического времени.

Kardeşim yarın geliyor. (gelecek)
Cumartesi pikniğe gidiyoruz. (gideceğiz)
Bekleyin ben de geliyorum. (geleceğim)

в) Прошедшего времени на -mış.

Önüne aniden bir çocuk çıkıyor ve çarpıyor. (çırkmış ve çarpmış)
Elleri bağlanıp karakola götürüıüyor. (götürülmüş)
Hemen orada tedavi ediyorlar. (tedavi etmişler)

2. Настоящее-будущее время.

Это время (обозначающее постоянные действия) может заменять:

а) Будущее категорическое время.

Babam kesin bunu beğenmez. (beğenmeyecek)
Öğrenirse bizi mutlaka arar. (arayacak)
Eğer şimdi görürse o da ister. (isteyecek)

б) Прошедшее время на -mış.

Keloğlan yine yola düşer. (düşmüş)
Adamın biri yolunu kaybeder. (kaybetmiş)
Kırmızı başlıklı kız önce kapıyı çalar. (çalmış)
Olaylar biter, görevliler olay yerine gelir. (gelmiş)
Öğretmen sınıftan çıkınca kopya çekmeye başlar. (başlamış)
Polisi görünce ilk önce kaçmaya çalışır. (çalışmış)

в) Настоящее продолженное время.

Ben onun ne istediğini bilirim. (biliyorum)
Başkan Bey, belgeyi isterler. (istiyor)
Onun dilinden ancak ben anlarım. (anlıyorum)

г) Повелительное наклонение.

Kalan soruları siz tamamlarsınız. (tamamlayın)
Eşyalan yerine yerleştirirsin. (yerleştir)
Üşütmemek için dışan çıkarken kalın giyinirsin. (giyin)

3. Будущее категорическое время.

Это время (обозначающее события в будущем) может заменять:

а) Повелительное наклонение.

Kesinlikle anneni babanı üzmeyeceksin. (üzme)
Bir daha sigara içmeyeceksin. (içme)
Bundan sonra o çocukla arkadaşlık yaptığını görmeyeceğim. (arkadaşlık yapma)

б) Долженствовательное наклонение.

Şu ön sıradaki çocuk Ali'nin kardeşi olacak. (olmalı)
Gelen otobüs 2 i A olacak. (olmalı)
Bu senin geçen gün burada unuttuğun kitap olacak. (olmalı)

в) Условно-желательно наклонение.

Şimdi sıcak bir loyrnalı pide olacak. (olsa)
Sonra buz gibi bir ayran gelecek. (gelse)
Üstüne de bol kaymak lı kÜllefe tatlısı yiyeceksin. (yesen)

4. Долженствовательное наклонение.

Может заменять:

а) Повелительне наклонение.

Yarın daha erken gelmelisin. (gel)
On dakika içinde bu sınıfboşaltılmalı. (boşaltın)
Öğretmeninin sözünü dinlemelisin. (dinle)

б) Желательное наклонение.

Şimdi sıcak bir çay içmeli. (içelim)
Bu soğukta en iyisi eve gidip dinlenmeli. (dinlenetim)
Bu yaz İstanbul'a gitmeli. (gidelim)

5. Желательное наклонение.

Может заменять:

а) Повелительное наклонение.

Burayı boşaltalım! (boşaltın)
Biraz sessiz olalım! (sessiz olun)
Yerleri kirletmeyelim! (kirletmeyin)

б) Прошедшее время + ражение удивления или того, что действие произошло неожиданно.

Dışarı çıkınca bir de ne göreyim. (Dışarı çıkınca ne gördüm, biliyor musun? Çok şaşırdım, hiç beklemiyordum.)
O da tam bu sırada odadan çıkmasın mı! (O da tam bu sırada benim beklemediğim bir anda odadan çıktı.)
Bir de benden borç para istemesin mi! (Bir de benden borç para isteyince çok şaşırdım, hiç beklemiyordum.)

6. Преждепрошедшее время.

Может использоваться вместо настоящег продолженного времени.

Buyurun, ne bakmıştınız? (bakıyorsunuz)
Kimi aramıştınız? (arıyorsunuz)
Nasıl bir şey bakmıştınız? (bakıyorsunuz)


02

Минута Отдыха

Обучение должно быть легким и приятным, чему в наилучшей степени способствует современная турецкая музыка.

Hande Yener - Bodrum

Keşkelerin olmadığı bir yerde,
yaşamak isterdim.
Yalanların aktığı bir yerde,
susamak isterdim.
Senin olmadığın ülkelerde,
yaşanmak isterdim.
Zamanının olmadığı bir günde,
buluşmak isterdim.
Bana bu yere vize verecek kişi çok çok çok çok,
Seni bana hep rezil edecek kişi çok çok çok çok.

Bodrum'a da gittik beraber,
İstanbul'da da yaşadık,
Sorun şehirlerde değildi,
Biz tam yalandık.

Senle ben en yoktan zamandık,
(Senle ben en ...tan zamandık!)

03

Словарный Запас

Некоторый набор слов для расширения турецкого лексикона.

засорение - tıkanma
засос - emmek
засохший - bayat
застава - ileri karakol
заставка - açılış ekranı
застаивание - durgunluk
застарелый - kronik
застенок - işkence bölmeli
застенчивость - utangaçlık
застёжка - toka
застой - durgunluk
застревать - sıkışmak
застрелить - ateş etmek
застрелиться - kendimi vur
Турецкие глаголы с картинками и ассоциациями

FiilTekrar - изучение турецких глаголов с помощью зрительных образов.

Изучение глаголов по списку - крайне утомительное занятие, кроме того, в нужный момент вспомнить такие глаголы трудно. Нужно потратить массу времени и столкнуться с целым рядом соответствующих ситуаций, чтобы сформировать, наконец, понимание, когда тот или иной глагол уместен.

Данный проект призван добавить скучным глаголам из списка элемент яркости, некий образ, позволяющий однозначно идентифицировать понятие, которое мы пытаемся запомнить.

CTTLpracticum - онлайн практикум по турецкому языкуВнимание! Онлайн практикум по турецкому языку

CTTL (Complex Test Turkish Language) - комплексный онлайн тест и набор практических материалов по турецкому языку. Материалы доступны в режиме обучения (можно увидеть ответы) и в режиме экзамена (ведется оценка).

Материалы практикума разбиты на популярные темы разговоров, охватывающие различные аспекты повседневной жизни, и сгруппированы по принципу "от простого к сложному", позволяющему заниматься людям разного уровня подготовки: от начального до свободного.

Доступны тестирование и сертификация как по отдельным темам практикума, так и для полной проверки знаний турецкого языка.

CTTLpracticum - онлайн практикум по турецкому языку

 

 

Поделитьcя в соц. сетях: